RST als goede buur

RST heeft een belangrijke rol in de lokale economie. Als betrokken werkgever voegen wij waarde toe aan de gemeenschap met het bieden van werkgelegenheid en het faciliteren van opleidingen voor jong talent. Trots als we zijn op ons Rotterdam, dragen we graag bij aan de verbetering van de werkgelegenheid en leefbaarheid van onze stad. RST kiest ervoor actief bij te dragen aan Sustainable Development Goals 9 en 8.

RST biedt kansen

Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Ieder jaar geven wij ongeveer 30 stagiaires en werkstudenten de kans om praktijk ervaring op te doen in de Rotterdamse haven. Zo leren zij van ons, en wij van de nieuwe generatie. Een echte win-win.

Wij zullen voor 2025 een diversiteitsbeleid introduceren waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen willen bieden.

Verder zullen wij  meer inzetten op innovatie. Wij zullen een actieve bijdrage leveren aan een initiatief gericht op de ontwikkeling van technologie en infrastructuur voor een emissie vrije logistieke keten, bijvoorbeeld op het gebied van walstroom.

Impact in de keten

Samen met onder anderen onze leveranciers en klanten vormen we tevens een lange toeleveringsketen. Met het oog op duurzaam ondernemen, zien wij voor de toekomst kansen ook hier een positieve impact te maken op de lokale omgeving.

Het MVO team

De MVO strategie is tot stand gekomen door een goede samenwerking binnen ons MVO team. Alle afdelingen van RST hebben hun steentje bijgedragen en iedereen werd aangemoedigd om goede ideeën te delen. Met het MVO team kijken we er naar uit de RST MVO strategie uit te voeren en mooie resultaten te gaan boeken. Als RST zetten we ons in voor onze mensen, de planeet en de maatschappij.