Onze mensen

Bij RST zijn we trots op onze mensen, en onze mensen zijn trots op het werk wat we verzetten.  Ook bij de start van dit traject kwam een vaak gehoorde uitspraak bij RST weer voorbij; “Het begint allemaal bij de mensen”. Onze medewerkers zijn betrokken, doen wat ze zeggen en werken hard. We zijn een echte Rotterdamse onderneming die met haar ligging in de Eemhaven veel binding heeft met de stad. Kortom; de mensen vormen de basis van onze organisatie.

Sterker nog, tevreden en gezonde werknemers zijn de ruggengraat van ons bedrijf. RST draagt zorg voor haar mensen door een veilige werkplek te faciliteren en het bieden van plezierig werk met kansen tot ontwikkeling.

Om de behoeften en de tevredenheid van de medewerkers te onderzoeken, is er onlangs een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd. Met de resultaten uit het MTO wordt er verdere invulling gegeven aan onze ambities op het gebied van goed werkgeverschap. RST heeft de ambitie een modern HR-beleid op te zetten, zo gaan we goed voorbereid de toekomst tegemoet. Lees onder de tabellen meer over onze ambities.

Onze speerpunten en ambities voor 2022-2025 op Sustainable Development Goals 3, 4 en 17

1. Veilig en gezond werken

Het bieden van een veilige werkplek waar de gezondheid van werknemers in acht wordt genomen is een belangrijk speerpunt voor RST. Dit zijn onze ambities:

 • Het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek als basis voor een nog op te stellen vitaliteitsbeleid. 
 • We brengen ons ziekteverzuim terug naar 6,3% (basis jaar 2020).
 • Het behalen van een ISO45001 certificaat in 2025.
 • Safety Awareness Programma voor alle medewerkers en introduceren van de  ‘veiligheid ambassadeur’.
 • Een nieuwe opzet van het gezondheidsrooster in 2022.

2. Talent aantrekken en behouden

 • Jaarlijks bieden van stageplaatsen aan studenten om ervaring op te doen in short sea. RST heeft verder de ambitie om een samenwerking te starten met ten minste 1 MBO/HBO school of universiteit in 2022.
 • In 2025 wilt RST een 7,5 scoren in het medewerkerstevredenheid onderzoek (dit was een 6,5 in 2021).

3. Training en opleiding

 • Het opstellen van een beleid op het gebied van ontwikkeling en het aanstellen van een opleidingscoördinator. Ook wordt er een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. 
 • Wij zullen de mensen die leiderschap en verantwoordelijkheid nemen trainen, belonen en willen behouden voor onze organisatie. Ons doel is om 80% van het personeel op te leiden in Lean.

4. Participeren en sponsoring

 •  Wij zullen proactief opzoek gaan naar pilots in de Rotterdamse haven die bij kunnen dragen aan onze MVO ambities.
 •  Wij zullen enkele goede doelen kiezen waaraan wij ons willen binden en waar wij ons als organisatie bij thuis voelen, om zo de lokale gemeenschap te sponsoren.