Het milieu

RST wil op zichtbare en transparante wijze aantonen wat de gevolgen van de bedrijfsvoering zijn op het milieu. Zowel de positieve, als de negatieve effecten van onze activiteiten zullen wij communiceren en actie op ondernemen. Wij committeren ons aan Sustainable Development Goals 7 en 13 en richten ons beleid op de volgende speerpunten:

 • Energie
 • Klimaatverandering
 • Afval

 

1. Energie

Wij investeren in verduurzaming van  onze terminal en bedrijfsvoering o.a door:

 • In 2025 dient ons elektraverbruik voor meer dan 75% uit groene energie te bestaan.
 • Wij zullen participeren in waterstofprojecten voor nieuw materiaal.
 • Verduurzamen van het wagenpark op de volgende manieren:
  • Elektrificeren van 5 operationeel transport auto’s in 2022.
  • Meer dan 75% van de transport en leaseauto’s bestaat uit elektrische voertuigen in 2025.
  • Uitbreiden van laadpalen nabij het kantoor in 2022.

2. Klimaatverandering

Wij zijn ons bewust van het belastende effect op het milieu die de huidige bedrijfsvoering met zich meebrengt.  Het reduceren van CO2-uitstoot is een belangrijk speerpunt voor ons . Bij de op- en overslag van containers verbruiken onze machines brandstof en energie. Om gericht te werken aan een CO2-reductiebeleid is ten eerste inzicht verkregen in de CO2- footprint van de terminal, het kantoor en de zakelijke vervoersbewegingen.
De CO2-uitstoot in 2020 bedroeg 17.233 ton, per overgeslagen container is dat 21 kilo per container. 

Wij hebben ons  de volgende doelen gesteld:

 • Reductie van CO2 uitstoot in scope 1 en 2 met 70% in 2025.
 • De CO2-uitstoot per container dient te dalen naar onder de 10 kilo per container (21 kilo in 2020).
 • Ons hoofdgebouw  zal Energielabel C hebben in 2023
 • Wij willen  ISO14001 gecertificeerd zijn in 2025.

3. Afval

Voor een schone en veilige planeet is het noodzakelijk ook onze afvalstromen onder de loep te nemen. Dit zijn onze ambitie omtrent afval:

 • In 2022 zullen wij  het inzicht in afvalstromen verbeteren.
 • Verminderen van het verbruik van plastic en het scheiden van plastic afval.
 • Verminderen van papierverbruik op kantoor -> wij willen 25% minder papier gebruiken in 2023.