Duurzaamheid bij Rotterdam Short Sea Terminals

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is erg belangrijk voor Rotterdam Short Sea Terminals. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu. Deze thema’s zijn afgelopen jaren al belangrijk geweest en hebben daarin de nodige stappen gezet, maar vanaf nu gaan we onze verdere ontwikkeling actief uitdragen . Als grootste op- en overslag terminal voor short sea schepen van Europa, is het onze plicht om onze rol in de maatschappij, en de impact die we kunnen maken, verder te vergroten. Dat doen we binnen onze mogelijkheden door het maken van bewuste keuzes. 

Op deze website communiceren wij over ambities, behaalde resultaten en de acties die wij ondernemen om op een verantwoorde wijze te ondernemen. We beseffen ons dat we alleen kunnen voortbestaan als er een balans is tussen mens, milieu en het welzijn van onze omgeving; People, Planet & Prosperity.

Ons MVO Beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een strategisch speerpunt voor RST geworden. Een bedrijfsbrede MVO werkgroep heeft ons MVO beleid en de doelstellingen voor de toekomst in overleg met onze directie gedefinieerd. Wij zullen jaarlijks ons MVO verslag updaten en communiceren over onze behaalde doelstellingen en ambities op het gebied van People, Planet en Prosperity.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zullen als kapstok dienen voor ons beleid en onze communicatie hierover. De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn gedefinieerd door de Verenigde Naties en leggen de basis voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Deze SDG’s worden  gezien als de wereldagenda op het gebied van duurzame ontwikkeling tot 2030. Met deze doelen wilt de VN overheden, organisaties en mensen stimuleren om onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegengaan.

Door de speerpunten van ons MVO beleid te koppelen aan de SDG’s verduidelijkt RST de manier waarop wij onze bijdrage leveren. Onze ambitie is om binnen een aantal jaar de groenste short sea terminal van Europa te zijn. Daarmee maken wij een zo groot mogelijke positieve impact. Met de internationaal erkende en herkende SDG’s zetten we deze ambitie kracht bij. 

Dit zijn de 7 Sustainable Development Goals wij als RST ons het meest uitgebreid op gaan richten :